Zakładamy startup w Polsce wschodniej

15:43 Hubert Siemieńczuk 1 Comments
Rozwój startupów w Polsce wschodniej
(dotacje bezzwrotne)

Stan na 09/2015

Lokalizacja:
Osoby i startupy z 5 województw Polski wschodniej: Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego

Dla kogo:
Osoby do 35. roku życia, w szczególności absolwenci oraz studenci ostatnich lat studiów lub przedsiębiorstwa typu startup z siedzibą w jednym z 5 województw Polski Wschodniej.

Na co:
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizacją wcześniej opracowanego i przetestowanego modelu biznesowego. Celem wsparcia jest wprowadzenie produktu na rynek krajowy lub zagraniczny oraz systematyczne zwiększanie jego sprzedaży

Kwota dotacji:
Maksymalnie 800 tys. PLN

Uwagi:
Nie znane są na razie szczegółowe metody weryfikujące kryterium lokalizacji w jednym z 5 województw Polski Wschodniej. W przypadku istniejących startupów prawdopodobnie decydować będzie miejsce głównej siedziby firmy wpisane w KRS/CEIDG. Jeśli chodzi o grupę „absolwenci oraz studenci ostatnich lat studiów” – brane pod uwagę będą uczelnie z podregionu 5 województw Polski wschodniej.

Planowany nabór zgłoszeń:
II-III kwartał 2016

Gdzie szukać szczegółowych informacji:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/

UPDATE  luty 2016 

Nie wiesz jak zacząć, masz problem z przygotowaniem biznesplanu, który otrzyma dotację? Zadzwoń lub napisz do mnie:
Hubert Siemieńczuk
T: 697-277-233
@: hubert_siemienczuk@poczta.onet.pl

1 komentarz:

Dziękuję za Twój komentarz. Chętnie poznam Twoje zdanie i podyskutuję na wszelkie tematy, które Cię interesują.