Dotacje na firmę dla osób po 30 roku życia

15:05 Hubert Siemieńczuk 0 Comments
DOTACJE na założenie firmy z Regionalnych Programów Operacyjnych (dotacje bezzwrotne)

Stan na wrzesień 2015 

Dla kogo:

Grupy preferowane
Osoby powyżej 30 roku życia pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne). Osoby muszą należeć co najmniej do jednej z następujących grup „dyskryminowanych na rynku pracy”:
a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach

Grupy pozostałe
W niektórych województwach dopuszczone będzie wsparcie (przez dotację lub preferencyjną pożyczkę) osób 30+ spoza wymienionych grup preferowanych. Ale będą to raczej wyjątki i sytuacje sporadyczne.

Kwota dotacji:  ok. 40-50 tys. zł - trzeba zawsze o to pytać, bo kwoty się zmieniają w zależności od województwa.

Plusy
Minusy
Odbiorcy dotacji
Wystarczy być kobietą i już łapiesz się na preferencyjne, fajne dotacje. A jeśli dodatkowo nie masz wykształcenia, jesteś długotrwale bezrobotna i posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności – dostaniesz dotację w ciemno. Generalnie im gorzej, tym lepiej dla Ciebie.


Największe pieniądze skierowane na osoby „dyskryminowane na rynku pracy”. Zbyt mało dotacji dla „zwykłych bezrobotnych” powyżej 30 roku życia. Podobnie jak w innych dotacjach na firmę osoby przedsiębiorcze, z dobrym wykształceniem i umiejętnościami muszą radzić sobie same. Zwłaszcza mężczyźni powyżej 30stki. Rozbój w biały dzień! I znowu przychodzi mi na myśl głupie i naiwne podejście unii do rynku pracy. Uderza ono w najbardziej aktywne i przebojowe jednostki, które przecież taniej i sprawniej tworzą nowe miejsca pracy w gospodarce (w tym etaty dla tzw. „dyskryminowanych”). Dla nich nie ma właściwie dotacji. A później brukselka biadoli, że Unia pozostaje w ogonie przedsiębiorczości i innowacji (za USA i Azją).
Nie znane są aktualnie procedury i warunki konkursów. Dlatego niewiele więcej mogę o tym napisać. Jednym słowem - trzeba czuwać i pytać.

Gdzie szukać szczegółowych informacji:
-Urząd Pracy, któremu podlegasz ze względu na zameldowanie
-Urząd Marszałkowski Twojego województwa (pytaj o konkursy na „samozatrudnienie i rozwój przedsiębiorczości”, „promocję samozatrudnienia”, „zakładanie działalności przez osoby 30+” – pod takimi hasłami te konkursy występują w Regionalnych Programach)
-Wojewódzki Urząd Pracy - (pytaj jak wyżej)
-Internet/ lokalna prasa – z pewnością pojawią się ogłoszenia o naborach do projektów 

Pierwsze konkursy dla kandydatów na przedsiębiorców ruszą nie wcześniej niż w l-II kwartale 2016 roku.

Nie wiesz jak zacząć, masz problem z przygotowaniem biznesplanu, który otrzyma dotację? Zadzwoń lub napisz do mnie:
Hubert Siemieńczuk
T: 697-277-233

@: hubert_siemienczuk@poczta.onet.pl

0 komentarze:

Dziękuję za Twój komentarz. Chętnie poznam Twoje zdanie i podyskutuję na wszelkie tematy, które Cię interesują.